Zijn uw kostbaarheden goed verzekerd?

Stel, u wordt getroffen door brand of inbraak. Welke bedragen krijgt u dan uitgekeerd? Vanzelfsprekend bent u verzekerd maar zijn uw kunstvoorwerpen, schilderijen, antiek en sieraden wel voor de juiste bedragen verzekerd?

In de praktijk blijkt dat de uitgekeerde bedragen vaak tegenvallen door onderverzekering of doordat de verzekerde niet meer kan aantonen welke bijzondere voorwerpen hij in zijn bezit had en welke waarde deze vertegenwoordigden. De bewijslast t.a.v. de schade ligt bij de verzekerde en meestal volstaan foto’s e.d. niet om achteraf de hoogte van een schade nauwkeurig vast te stellen.

Een goed en actueel taxatierapport had zo’n nare situatie kunnen voorkomen. Indien u wel over kostbaarheden maar niet over een rapport beschikt, is het echt raadzaam een geldig taxatierapport in uw bezit te krijgen; het garandeert een snelle en correcte afwikkeling in geval van schade.