Wat is een geldig taxatierapport?

Dit is een taxatierapport van een bevoegd taxateur. Het is een officieel, door de wet erkend document met een geldigheidsduur van 3 jaar. Daarna is hertaxatie nodig.

Een geldig rapport garandeert vergoeding van de geleden schade volgens de bedragen in het rapport. Zo’n taxatierapport verwerft u bij een gecertificeerd taxateur in kunst en antiek.

Een taxatierapport van een niet erkende taxateur heeft geen wettelijke status waardoor een verzekeraar de geschatte bedragen naast zich neer kan leggen.

Een geldig rapport komt tot stand doordat de door u gekozen taxateur bij u aan huis de goederen opneemt, beschrijft en aan de hand hiervan rapporteert. Zowel uzelf als uw assuradeur krijgen dit rapport waardoor misverstanden worden uitgesloten.